Nacionalni park Krke

25. rujna 2019.

Prokljansko jezero

Prokljansko jezero nalazi se u Dalmaciji, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Krka. Točnije, Prokljansko jezero prostire se između Šibenika i Skradina, u donjem toku rijeke Krke. […]