31. siječnja 2018.

Iritantne komunikacijske vještine

Komunikacija kao važan aspekt razmjenjivanja informacija i socijalnog povezivanja među ljudima često se smatra temeljem međuljudskih odnosa. Tema je već podrobno analizirana, obrađena i iscrpljena. Komunikacija […]
22. svibnja 2017.

Priča o dva vuka

Jednoga dana, dok je stari poglavica Cheeroki plemena podučavao svog unuka životnim vrijednostima, ispričao mu je ovu priču: “U nutrini svakog čovjeka odvija se velika borba.” […]