31. srpnja 2018.

Smeđa vlasulja

Smeđa vlasulja je životinjski organizam koji živi u obalnom morskom području i pripada porodici žarnjaka. Živi u plićacima i do par metara dubine pričvršćena za kamenje. […]