5. ožujka 2019.

Štakori

Štakori su rod mišolikih glodavaca, žive na svim kontinentima osim Antarktike. Štakore kod nas nazivaju još i pantagana u Dalmaciji i pantigana u Primorju i Istri. […]