Parka skulptura Dubrova

19. travnja 2018.

Land art “Bijela cesta”

Land art „Bijela cesta“ nalazi se u sklopu Parka skulptura Dubrova u Labinu. Bez marketinške eksponiranosti ova živuća skulptura predstavlja zaštitni znak Dubrove. Park skulptura Dubrova […]