1. veljače 2019.

Osho: Dok se vi ne promijenite, ništa se ne mijenja

Čovječanstvo nije prljavo zbog prljavih političara, političari postoje zbog prljavog čovječanstva. Treba dobro da to razumijete. Ne bacajte odgovornost na političare. Oni jednostavno odražavaju vas, ništa […]
12. prosinca 2018.

Građanski neposluh

„Danas se čovjek ne može povezati sa vladom, a da sebe ne obeščasti. Nije naša dužnost da spašavamo svijet od zla, ali je naša dužnost bar […]