4. siječnja 2019.

Tri životna pravila

Tri životna pravila koja vam mogu učiniti život ugodnijim i  jednostavnijim: PARADOKS – Svijet je pun paradoksa. Život je misterij, ne trošite vrijeme uzalud pokušavajući shvatiti […]
28. ožujka 2017.

Amiši

Amiši (engl. Amish; njem. Amische) pripadaju konzervativnoj kršćanskoj zajednici poznatoj kao Stari red amiške menonitske crkve koja se razvila iz anabaptističkog ogranka Lutherove reformacije. Njihova vjera bazirana je […]