19. rujna 2017.

Fenomen krša

Hrvatska je sastavni dio dinarske karbonatne platforme karakterističnog krša, morfološki bogatog kanjonima, rascjepima, podzemnim špiljama, vrtačama i jamama. One su se razvile pod utjecajem tektonskih i […]