Savudrijska vala

5. veljače 2017.

Savudrijska vala – Piranski zaljev

Savudrijska vala – Piranski zaljev je donji potopljeni dio riječne doline između Piranskoga i Savudrijskoga poluotoka, nastao poslije zadnjega ledenoga doba. Piransku stranu čine mekani slojevi […]