Šijanska šuma

5. svibnja 2017.

Punta Christo

Svaki grad ima svoje prirodno okruženje, idealno za bijeg i odmor iz urbane sredine, Pula ima nekoliko značajnijih, Šijanska šuma, Rt Kamenjak, Lungo Mare i vjerojatno […]
4. travnja 2017.

Šijanska šuma – najveća park šuma u Istri

Šijanska ili Carska šuma (Kaiserwald) bila je najomiljenije izletište Puljana. Ležala je na cesti prema Valturi i stizalo se ugodno do nje za četrdeset minuta. Tamo […]