Školska zadaća

7. rujna 2017.

Senjska utvrda Nehaj, Uskoci i mi

Ovo je nedovršena priča koja se krenula razvijati kao školska zadaća, a zadaća je bila referat o Senjskoj utvrdi Nehaj. Pred nama je bio slobodan vikend. […]