Stare civilizacije

8. svibnja 2018.

Mogolloni

Kultura Mogollon razvila se na planinskom području između Arizone i Novog Meksika. Arheološka istraživanja navode da su Mogolloni bili u snažnoj interakciji sa Anasazima. Po njima […]