20. listopada 2017.

Mali rječnik o reljefu stijene za planinare i alpiniste

Stijena – strm, kamenit dio planine, kompaktna masa predstavlja izraziti prirodni goli zid bez vegetativnog pokrova sa nagibom iznad 70 stupnjeva, koja po nagibu može biti […]
1. veljače 2017.

Ballova piramida – najviši kameni toranj na svijetu

Ballova piramida – najviši kameni toranj na svijetu izranja iz Tihog oceana, istočno od Australije. Udaljena je oko 700 kilometara od Sydneya. Ova usamljena golema hrid 550 metara strši […]