Stone balance

2. kolovoza 2017.

Stone balance

Stone balance je umjetnička disciplina slaganja različitih oblika kamenja u međusobno prirodnoj ravnoteži koji prkose gravitaciji u jedinstvene samoodržive skulpture. Umjetnik pri tome ne koristi nikakva […]