28. svibnja 2019.

Ima jedan Tirol u Hrvatskoj

I doista, u Hrvatskoj postoji zaselak Tirol pored Hrvatske Kostajnice. Kada je Austro-Ugarska gradila Unsku prugu u blizini tog grada bili su potrebni majstori – klesari, […]
5. veljače 2019.

Euroregija Tirol-Južni Tirol-Trentino

Euroregija Tirol-Južni Tirol-Trentino osnovana je 1998. godine, a na temelju sličnosti i zajedničničkih karakteristika ovog planinaskog područja. Krajolikom ove planinske regije dominiraju Alpe. Zahvaljujući ideji o […]