Park šuma Golubinjak idealno odredište za odmor

Festival putopisaca Verse
Festival putopisaca Verse u Puli
16. travnja 2017.
Samoniklo bilje
8. festival samoniklog bilja u Kršanu
18. travnja 2017.