Jednoga dana, dok je stari poglavica Cheeroki plemena podučavao svog unuka životnim vrijednostima, ispričao mu je ovu priču:

“U nutrini svakog čovjeka odvija se velika borba.” reče dječaku. “Za prevlast se bore dva vuka. Jedan vuk je zao, nesretan i ružan: on je pun ljutnje, zavisti, pohlepe, sebičnosti, boli, žaljenja, krivnje, zamjeranja, lažnog ponosa, surovosti i oholosti, važni su mu odnosi podređenosti i nadređenosti. On širi laži, strah, mržnju, krivnju, oskudnost, siromaštvo i podjelu.

Drugi vuk je lijep i dobar: On je prijateljski raspoložen, radostan, drag, vedar, ljubazan, pravičan, pošten, suosjećajan, nenametljiv, velikodušan, iskren, zahvalan, hrabar i poticajan, potpuno usidren u dubokom shvaćanju koje nadilazi običnu mudrost.”

Unuk se na trenutak duboko zamisli nad riječima koje je upravo čuo od svog djeda, a onda ga upita:

“Djede, koji će vuk pobijediti?”

Djed mu odgovori:

“Vuk kojeg bolje hraniš. Taj vuk će sigurno pobijediti.”

 

Facebook komentari

komentara