Rašpor i Rašporski kapetanat tiho ćute svoju burnu povijest sa svojih preostalih troje stanovnika koji tamo danas obitavaju. 

Rašpor se smjestio u pitomoj dolini između Račje Vasi i Trstenika na 693 metara nadmorske visine. Ovo maleno mjesto nekada su nastanjivali ugledni mletački kapetani odakle su upravljali Istrom, a iznad današnjeg Rašpora, na brdu Gradina, nalaze se skriveni bujnom vegetacijom ostaci zapuštenog starog dvorca Rašporskog kapetanata.

Rašpor je zbog svog položaja bio iznimno strateško uporište. Nakon pada Rimskog carstva srušen je i napušten. U franačko doba opet postaje utvrđeno selo, a kaštel je sagrađen kao tipičan feudalni burg. Iz Rašpora su upravljali Istrom i Mlečani i gorički grofovi. Prvi zapovjednik Rašporskog kapetanata bio je rašporski kapetan Pietro Emo. Njegova zadaća je bila osigurati slanje trupaca za mletački arsenal.

U kolovozu, 1395.g. pojavila se epidemija kuge od koje je stradalo 12 strijelaca. Zbog važnosti Rašpora za obranu čitave Istre, utvrda se obnavlja i provode se fortifikacijski radovi. U postrojbama rašporskog kapetana često su služili hrvatski vojnici kao mletački plaćenici. Uskoci su svojim prodorima teško uništili poluotok . Stanovništvo je živjelo u velikoj neimaštini jer su mletačke i uskočke vojske učestalo pljačkale i palile ćićarijska sela. Mnogo je djece gladno lutalo po putevima jer su ostali bez domova i roditelja.

Posljednji rašporski valput (opunomoćenik i vojni dužnosnik) bio je Juraj Furlanić iz Buzeta. Nakon propasti Mletačke Republike uprava Rašporskog kapetanata seli se u Buzet, a u napuštenom selu Rašpor nastanjuju se ćićarijski pastiri.

Rašpor je dijelio sudbinu ćićarijskih sela i tijekom 2. svjetskog rata. Velika i tragična depopulacija Ćićarije izvršena je kada je njemački korpus 10.08.1944.godine u jednoj akciji spalio šest kraških sela (Račju Vas, Rašpor, Trstenik, Klenovšćak, Dane i Vodice).

rašpor

Iz Rašpora je najbliži prilaz ćićarijskom planinarskom vrh Gomila (1027 m). Gomila je rado posjećen vrh radi prekrasnog vidika u kojem možete uživati sa njegove travnate vršne glavice za lijepa vremena. Markiranim stazama možete iz Rašpora odraditi lijepe kružne šetnje i posjetiti susjedna naselja Klenovščak i Trstenik.

Prije ulaska u Rašpor, sa jugoistočne strane i nedaleko od glavne prometnice nalazi se  poznati Rašporski ponor (Rašporska jama), sa speleološki istraženom zabilježenom razinom na dubini od -365 metara.

Cijelo područje Ćićarije bogato je speleološkim objektima.

 

Facebook komentari

komentara