Šandalja – ljudski tragovi stari milijun godina

voda
Spomeni se čovječe da si voda i da ćeš se u vodu pretvoriti
13. svibnja 2017.
Vintgar
Kanjon Vintgar u Sloveniji
15. svibnja 2017.