Savršen dan na Slapovima Krke na području Šibensko-kninske županije unutar Nacionalnog parka “Krka” predstavlja fantastičan užitak za sva čula. Kažu da slika govori tisuću riječi, pa jedino što bi slici moglo nedostajati jeste harmoničan zvuk sedrenih slapova, žuborenje vode i ptičjeg pjeva.

Krka izvire kod Knina, teče Kninskim poljem te najvećim dijelom svoga toka teče kroz kanjon. Vrlo blizu, šesnaestak kilometara nizvodno od Knina, prvo je mjesto gdje se Krka obrušava i stvara slap Bilušića buk visok preko 20 metara. Krka velikim dijelom toka stvara jezera. Brljansko jezero (1300 x 400 m) završava slapom Brljanom. Najviši slap na Krki je Manojlovac. Ovaj vodeni kolos Krke ruši se sa visine 59,6 metara. Doline Krke su zelene jer je tlo više laporasto nego vapnenačko. Tok Krke čini prirodnu slikovnicu bogate raznolikosti.

Skradinski buk je često glavni cilj za posjetitelje, te predstavlja najveći i vodom najbogatiji slap na Krki. Sedamnaest barijera stvara prekrasnu vizualnu i zvučnu sliku žive prirode. Slap je širok 400 metara, ukupne visine oko 46 metara. Tu se nalazi mnogo utihnulih vodenica. Ovdje su sjedinjeni najraznolikiji  tonovi zelene boje. Ovdje priroda razigrano pleše svoj magični ples.

Interaktivna karta: 

Facebook komentari

komentara