Švapska Jura – Schwäbische Alb je planinski lanac koji se prostire duljinom oko 180-200 kilometara i širinom od 35-40 kilometara južnom Njemačkom. Schwäbische Alb se ne ističe visokim vrhovima, ali ta činjenica apsolutno ne umanjuje njegovu ljepotu i privlačnu raznolikost. Stoga ne čudi da ovo prostrano područje obiluje brojnim dobro označenim pješačkim (koje se mogu podijeliti na planinarske transverzale i kružne pješačke staze) i bicikllističkim stazama. 

Schwäbische Alb također nudi brojne mogućnosti za sportsko penjanje odnosno Rock Climbing. Penjanje nije dopušteno svugdje. Zakon o očuvanju prirode Baden-Württemberga klasificirao je stijene za penjanje po biotopu – životnom staništu flore i faune. Schwäbische Alb je pogodno stanište za brojne životinjske i biljne vrste zbog svoje raznolikosti.

Ovo ogromno planinsko područje po konfiguraciji možemo usporediti s Ćićarijom, gdje se sjeverozapadna strana platoa visoravni strmo uzdiže okomitim stijenama (oko 400 metara visine) dok se na jugoistoku blago uzdiže prema vršnim dijelovima. Sjeverozapadna strma strana naziva se Altrauf te se ovdje nalaze i najviši vrhovi Schwäbische Alba.

Schwäbische Alb

Schwäbische Alb se sastoji od sedimentnih morskih naslaga u obliku debelih slojeva gline, vapnenca i lapora. Te su stijene nastale u jurskom razdoblju na dnu mora, koje je prije 200-150 milijuna godina pokrivalo velike dijelove Europe. Jurske stijene tvore tri glavne cjeline: Lias (Crna Jura), Dogger (Smeđa Jura) i Malm (Bijela Jura).

Bijela Jura, koja čini strmu okomicu Albtrauf, sastoji se od gotovo čistog kalcita, koji se taložio u živom moru bogatom kisikom. Karakterizira ga mijenjanje slijeda lapora, vapnenaca i grebena. Vapnenac koji se kopa u nizu velikih kamenoloma – primjerice u Plettenbergu kod Dotternhausena, u Schelklingenu i Grabenstettenu – koristi se za proizvodnju cementa, te kao cestovni šljunak. Vapnenci visoke čistoće (sadržaj CaCO3 ponekad je veći od 99% dobiveni su u Blautalu kod Ulma i prodani kao Ulmer Weiß u kemijskoj industriji diljem svijeta. Ekonomski, rudarstvo vapnenastog sedra igralo je glavnu ulogu, što se može pripisati Bijeloj Juri kao sekundarnom sedimentu. Tla koja potječu od Bijele Jure su pretežno teška i ilovasta, labava i mrvljiva.

Schwäbische Alb

Stijene Crne Jure su škriljevca i zamračene su visokim sadržajem bitumena i pirita. U fosilnom muzeju u Dotternhausenu nalazi se preko 1000 eksponata fosila jure na zapadnom Albu.

Slojevi Smeđe Jure pjeskovito-glinastog lapora dobivaju smeđu boju zbog prilično visokog sadržaja željeza. Prvi fosilni nalazi pronađeni su, među ostalim, u dubokom tunelu u Aalenu. Od njih, veliki dio je izložen u Urweltmuseum Aalen.

Svi sedimenti Jure sadrže različite fosile na koje nailazite planinareći ovim područjem. Krajolik Schwäbische Alba ima prilično grub, strog karakter, a na njegovoj visoravni dominiraju šume, livade i vrištice smreke. Većina kišnica prodiru u pukotine krških planina i ponovno se pojavljuju u kraškim izvorima.

Schwäbische Alb

Schwäbische Alb je jedno od najvećih krških područja u Njemačkoj. Vapnenac koji se lako topi u gaziranoj vodi ispire se, stvarajući špilje, vrtače i suhe doline. Suhe doline nastaju kada se erozijska baza spusti u području s vodopropusnim stijenama, a razina podzemnih voda pada – rijeke napuštaju površinu i sada prodiru dublje u stijenu. Doline se također mogu stvarati u hladnim razdobljima pomoću trajno smrznutog tla u načelu brtviti vodopropusne stijene kako bi se isušile.
Upravo to je uzrokovalo na površini Alba vrlo malo površinskih voda. Padavine brzo nestaju pod zemljom, gdje se spuštaju kroz pukotine i spilje oko 150 do 200 metara ispod površine. U geološkoj stratigrafiji Alb, naizmjenično se izmjenjuju vodopropusni vapnenci i zaglavljeni glinoviti laporci, zbog čega su se u tijelu Alba formirala dva poda.
Tek krajem 19. stoljeća stanovnicima je osigurana opskrba čistom pitkom vodom i vodovodnom mrežom.

Schwäbische Alb

Kraški Schwäbische Alb je dom za oko 2500 špilja. Jedna od najpoznatijih špilja je Modra špilja, koja se odvodi do Blautopfa. Na Albu se nalazi Laichinger Tiefenhöhle, najdublji pristupačni šaht Njemačke, a Charlottenhöhle jedna od najdužih špilja u južnoj Njemačkoj.

Osim krških fenomena, postoje i druge geološke pojave koje su dovele do toga da je Schwäbische Alb nagrađen 2002. godine zbog geološke raznolikosti i posebnosti kao Nacionalni geopark u Njemačkoj.
Do sada je identificirano više od 350 vulkanskih otvora. Schwäbische Alb pripada području s najviše i najopasnijih potresa u Njemačkoj. Mineralna i termalna kupka AlbThermen iz Bad Uracha hrani se iz dva mineralna izvora na 770 metara dubine s izvornom temperaturom od 61°C. Takvih termomineralnih izvora ima više.

Schwäbische Alb

Zbog nadmorske visine, klima u Schwäbische Alb je oštrija, a temperatura je obično oko 3 do 5 ° C niža nego u ostalim predjelima. U usporedbi s drugim planinskim lancima, Alb je prilično hladan, hladan kao i Schwarzwald.
U jesen i zimi ponekad postoje tzv. Inverzni vremenski uvjeti , preko kojih je sunčano i toplo na Alb platou, dok prednji dio Neckara ili dolina Dunava leže u hladnoj magli. U takvim danima često se pruža pogled na Alpe sa visoravni Schwäbische Alba.

Schwäbische Alb

Najviši tisućnjaci Schwäbische Alba su: Lemberg (1015 m, najviša točka Schwäbische Alba), Oberhohenberg (1011 m), Hochberg (1009 m), Wandbühl (1007 m), Rainen (1006 m), Montschenloch (1004 m), Plettenberg (1002 m), Bol (1002 m), Hochwald (1002 m), Hummelsberg (1002 m), Kehlen (1001 m), Schafberg (1000 m).

 

Facebook komentari

komentara