Međunarodni Dan planeta Zemlje
Međunarodni Dan planeta Zemlje
22. travnja 2018.
Gornji Kamenjak
Osjetilno-didaktična šetnica Gradina na Gornjem Kamenjaku
24. travnja 2018.