Spomeni se čovječe da si voda i da ćeš se u vodu pretvoriti

crni vrh
Crni vrh
12. svibnja 2017.
Šandalj
Šandalja – ljudski tragovi stari milijun godina
14. svibnja 2017.