Novi Međunarodni atlas oblaka sigurno će vas motivirati da poželite naučiti raspoznavati rodove oblaka. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je temeljem dijagrama toka iz atlasa izradila postere za pomoć u prepoznavanju i klasifikaciji oblaka. Dakle jedinstveni vodič kroz oblake koji je zahvaljujući DHMZ-u Hrvatske dostupan svima željnima učenja o tome kako se kvalificiraju oblaci.

Pomoću dijagrama u nastavku možete naučiti identificirati oblake. Oblaci su, ovisno o njihovom općenitom obliku, podijeljeni u 10 osnovnih tipova, koje nazivamo rod oblaka. Rodovi se dalje dijele ovisno o obliku, unutarnjoj strukturi i prozirnosti oblaka, rasporedu oblačnih elemenata, prisutnosti dopunskih odlika ili pridruženih oblaka te načina na koji su nastali.

Dijagrame možete skinuti u .pdf obliku na stranicama DHMZ-a

Izvor informacija: DHMZ

Facebook komentari

komentara