Koprivnički smjer je ferata ili klinčani put okarakteriziran kao vrlo zahtjevan i spada u kategoriju C/D (zahtjevno/teško). Stoga se preporučuje samo iskusnim planinarima ili u pratnji iskusnih planinarskih vodiča. Dužina ove ferate je 60 metara, te savladava visinsku razliku od 40 metara. 

Nova ferata na Kalniku je prvi zahtjevni planinarski put u Hrvatskoj osmišljen kao vježbalište edukativnog karaktera namjenjeno za sve planinare koji žele pohoditi viša gorja i savladavati zahtjevnije putove do atraktivnih vrhova. Ferata Koprivnički smjer izgrađena je po uzoru na ferate u drugim europskim zemljama sa svim potrebnim dozvolama i odobrenjima uz suglasnost Komisije za planinarske putove HPS-a.

Iza realizacije ovog projekta stoji rad članova Sekcije visokogorskih planinara  Hrvatskog planinarskog društva “Bilo” iz Koprivnice, te je svečano otvorena 11.06.2017. godine. Prilikom svečanog otvorenja ferate pripadnici HGSS Stanice Koprivnica prezentirali su vježbu spašavanja unesrećenog s ferate.

Kalnik je i do sada bio privlačan sa obiljem raznolikosti na relativno malom prostoru s kojeg se pružaju predivni  široki vidici; zaštićeni krajolik sa dvije stare impozantne gradine, botanički rezervat Mali Kalnik, vrh Vranilac, poučna staza i alpinističko penjalište u stijeni Kalnik. Ferata Koprivnički smjer izvrsno nadopunjuje ponudu ovog atraktivnog planinarskog odredišta.

Foto: Srećko Vukov

Facebook komentari

komentara