Kako je nastala Bura.  Djelo Petra Zoranića “Planine” napisano je 1536. godine, a u početnom izlaganju stoji datum 20. rujan. U Mlecima je objavljeno 1569., godine, izvorno izdanje sačuvano je u samo jednom primjerku. U djelu se nalazi i priča o nastanku vjetra Bure.

“Planine” se sastoje od dijelova proze i stiha i sve to je ukomponirano u 24 poglavlja.

Plemenit i moćan vladar imao je kćer Buru. Bila je lijepa i pametna zbog čega su je svi muškarci htjeli za ženu. Ona ih je sve redom odbijala. Postala je toliko ohola zbog svoje ljepote da se uznosila iznad vječnih božica. Božice su se pobunile i zamolile vrhovnog boga da je kazni. Bog ju je pogodio munjom te osudio na pakao i vječne muke.

Otada, svaki put kada joj se u paklu (područje današnje Paklenice) pridruži neka nova žena zbog istog grijeha, Bura plačući teško uzdahne sjećajući se nekadašnjeg života te od njezinog uzdaha nastaje vjetar.

Taj se vjetar i danas zove Bura.

Izdvojena fotografija: www.panoramio.com

 

Facebook komentari

komentara