U doba Antike najviša hrvatska planina zvala se Adrion oros.  Njezin prepoznatljiv masiv dugačak je oko 20 kilometara, a širok oko 10 kilometara. Posebno je dojmljiv pogled na jugozapadnu stijenu Dinare. Svojim položajem odvaja kontinentalni i mediterantski svijet. Vrh Dinara (1831 m) najviši je vrh u Hrvatskoj dok je najviša točka ove planine vrh Troglav (1913 m) teritorijalno smješten u području susjedne Bosne i Hercegovine. 

Administrativna granica formirana je po nekadašnjim pašnjacima Močenigovom linijom koja se nije mijenjala od 1721. godine. Dalmatinci su stoljećima do Drugog svjetskog rata bili orijentirani na  stočarstvo gdje se nalazilo oko 500 ljetnih stanova sa 135 000 ovaca. Tako je provedeno razgraničenje tursko-mletačke granične komisije poznato pod nazivom Linea Mocenigo ili Močenigova linija gdje je veći i niži dio pripao Dalmaciji, a manji i viši dio Bosni. 

Najveće naselje u podnožju Dinare je Knin. Dok Kninjani vrh Dinare nazivaju jednostavno Dinara, žitelji Kijeva ga od davnina nazivaju Sinjal. Naziv Sinjal (signal, obilježje, znak) potekao je od komunikacije pastira koji su ljeti obitavali sa stokom na ispaši u vršnim dijelovima Dinare. Komunikacija se odvijala unaprijed dogovorenim signalima ili sinjalima, najčešće odsjajem ogledala na suncu sa vrha planine.

Usponi na vrh Dinare su dugi, strmi i naporni, te zahtijevaju dobru kondiciju. Ljepote prostranstva Dinare približio nam je ovom fotogalerijom Srećko Vukov.

 

Facebook komentari

komentara