Galebovi (Laridae) su porodica ptica iz reda Charadriiformes.
Porodica obuhvaća u užem obimu 6 rodova i oko 55 vrsta, koje gotovo sve spadaju u rod Larus. Životni vijek galebova je oko 30 godina.

Razne vrste galebova svojom veličinom znaju biti dužine od 30 cm pa do velikih vrsta koje mogu biti duge i do 80 cm.
Imaju uska, šiljasta krila i snažne, vitke kljunove s malo prema dolje savijenim vrhom gornjeg dijela kljuna. Tri prema naprijed okrenuta prsta povezana su plivajućom kožicom, dok je četvrti vrlo kratak i okrenut prema natrag, a neke vrste galebova ga opće nemaju.

Boja perja im je uglavnom bijelo siva, često crna na glavi, leđima i na krilima. Spolovi su jednakih boja, a mužjaci su nešto krupniji.
Kod velikog broja vrsta mladunci su smeđe boje. Veće vrste trebaju i do četiri godine da u potpunosti dobiju perje boje odraslih ptica, dok je kod manjih vrsta za to potrebno dvije godine. Mnoge vrste imaju različito obojeno perje u vrijeme parenja i tijekom ostalog vremena.

Galebovi žive gotovo u cijelom svijetu, a najveći broj vrsta je u umjerenim i hladnim klimatskim zonama. U mnogim tropskim područjima se ne gnijezde. Tako nemaju gnjezdišta u Amazoniji u U Južnoj Americi, u području oko rijeke Kongo u Centralnoj Africi, u Indiji, Jugoistočnoj Aziji i na Novoj Gvineji.

Iako postoji oko 55 vrsta galebova, galebovi koje možemo vidjeti na obalama Jadrana su galeb klaukovac, jedna podvrsta srebrnastog galeba te crnoglavi galeb. Pored njih, na jadranskoj obali zimu provode, dolazeći sa Sjevernog mora, burni galeb poznat i kao sivi galeb dug oko 47 cm, smeđi galeb dug oko 60 cm, mali galeb dug do 28 cm i troprsti galeb. Na području Hrvatske uz slatke vode u unutrašnjosti možete sresti riječnog galeba, dug je oko 40 cm.

Glavna hrana srebrnastog galeba je jednaka kao i većine galebova. I oni su svežderi, no ipak preteže životinjska hrana kao što su ribe, mekušci rakovi ili bodljikaši, ptice, a ponekad i mali glodavci. No, jednako kao obični galebi i srebrnasti obilaze smetlišta, zelene površine i polja u potrazi za bilo čime što može utažiti glad.

Može proći od četiri do sedam godina dok srebrnasti galeb dosegne spolnu zrelost. Ženka u gnijezdo koje od biljnog materijala grade oba roditelja polaže najčešće 2-3 jaja. Mužjak i ženka ih griju 28 do 30 dana. Pilići ostaju u gnijezdu pet do šest tjedana kad su sposobni za letenje.

Facebook komentari

komentara