Ljeto je, sada ćemo puno češće na moru viđati tu fascinantnu pticu, morskog vranca, ronioca i vještog ribolovca. Morski vranac je ptica crne boje, ženke su sivkasto crne, a jedino što odudara na njima je žuti početak kljuna. Mladi morski vranci imaju svjetliji trbuh i sivkasta leđa i dok odrastaju ta boja nestaje i postaju crni poput svakog odraslog morskog vranca.

Morski vranac je ptica srednje veličine, 68 do78 cm duga i raspon krila joj je od 95 do 110 cm. Odrasle jedinke imaju malu krijestu na vrhu glave koja je uočljiva za vrijeme parenja i gniježđenja.
Mužjaci se prvi put gnijezde s 3, a ženke sa 4 godine starosti, parovi su jednogodišnje monogamni, gubitak legla može dovesti do promjene partnera. Mlade hrane oba roditelja i to 53 dana u gnijezdu i najmanje još 20-ak dana nakon što napuste gnijezdo, a tih 20-ak dana je ujedno i period dok mladi od roditelja uče kako se roni i lovi riba.

morski vranacMorski vranci i galebovi, zajedničko druženje i odmaranje.

U Europi postoje dvije podvrste morskog vranca, sjeverna podvrsta Phalacrocorax aristotelis aristotelis koja obitava u sjevernoj Europi i sredozemna podvrsta Phalacrocorax aristotelis desmarestii  koja je endemična za Mediteran i Crno more, to je ujedno i vrsta koja nastanjuje obale Jadranskog mora, najveća kolonija morskih vranaca na Jadranu je na kvarnerskim otocima, pretpostavlja se da na Jadranu živi između dvije i četiri tisuće morskih vranaca.

morski vranacFoto morskog vranca: Andreas Trepte

Zanimljivo je da u Kini još uvijek drže morske vrance kao ribolovce koji njima donose ulovljenu ribu, sistem je jednostavan, mladi pripitomljeni vranci naviknuti na čovjeka imaju postavljenu ogrlicu oko vrata koja im onemogućava gutanje ulovljene ribe, pa tako oni s ribom koja im je dijelom u kljunu i vratu, a dijelom viri van kljuna, doplivaju do svog čovjeka koji im oduzme ribu i spremi je u svoju košaru, morski vranac svoju ribu ili dvije za pojesti dobiva tek na kraju lova kada mu čovjek skida ogrlicu s vrata.

Ako ikada roneći susretnete morskog vranca, nemojte se iznenaditi jer pod vodom izgleda kao neka sasvim nepoznata vrsta, nit je riba, a nit je ptica 🙂

Facebook komentari

komentara