Phalacrocorax aristotelis aristotelis

15. srpnja 2017.

Morski vranac, crni ribolovac

Ljeto je, sada ćemo puno češće na moru viđati tu fascinantnu pticu, morskog vranca, ronioca i vještog ribolovca. Morski vranac je ptica crne boje, ženke su sivkasto […]