U ličkom selu Zrmanja Vrelo, usred divlje prirode, gotovo anonimno rađa se rijeka Zrmanja da bi se ulila u Jadransko more nakon 69 kilometara svojeglavo upornog toka.

Dvijestinjak metara ispod visokih Misija – okomite stijene pod planinom Poštak izvire rijeka Zrmanja. Misije čine zaista impresivnu panoramu svojim reljefom. Na izvoru Zrmanje je davne 1924. godine izgrađena brana – kameni most iz kojeg teče bistra izvorska voda.

U svom izvorišnom dijelu Zrmanja krivuda uskim koritom kroz krška plodna polja od sjeverozapada prema jugoistoku. Raštrkani, zapušteni zaseoci prate njezin tok. 

Zrmanja ima dva toka, od kojih je jedan nevidljiv. U geološkoj prošlosti Zrmanja je površinski otjecala u Krku, dok je danas s Krkom povezana samo tajanstvenim, podzemnim putevima. 

Ispod mosta Kravlja draga na državnoj cesti D1, Zrmanja oštro zavija u smjeru zapada gdje ulazi u prvi, možda najnepristupačniji kanjon. Kroz Mokro Polje teče opet pitomijim krajolikom. Oko Everika i kroz Mokro polje korito Zrmanje tijekom ljetnih mjeseci zna biti potpuno suho.

Zrmanja

Zapravo, Zrmanja nikad ne presuši, samo se skrije, povuče se s lica zemlje, da bi ponovno buknula nizvodno punom snagom svojih ujedinjenih kapi.

Podzemni dio toka uzrokuje porozno krško područje južnog Velebita i okolnih planina, koje propušta vodu. Prazno korito Zrmanje brzo se puni uslijed padalina.

Nakon Kaštela Žegarskog nad Zrmanjom se nadvija kanjon čija visina doseže 300 metara. Kristalno čista voda rijeke probija se kroz stijene fascinirajući divljom ljepotom prirode.

Zrmanja

Nakon što se rijeka Krupa spoji s Zrmanjom, Zrmanja ojača pokazujući svoju moć na 11 metara visokom slapu Visokom buku , pa nastavlja visokim kaskadama teći prema Obrovcu.

Od spoja Zrmanje i Krupe do Obrovca započinje avantura gdje desetak kilometara toka rijeke pruža nezaboravne prizore.
Prije Obrovca i nešto prije hidroelektrane Velebit nalazi se željezni most. Hidroelektrana Velebit je od 1984. godine promijenila prirodni izgled rijeke u ovom dijelu. Tu se nalazi Berberov buk i najkomercijalnija lokacija na Zrmanji s ugostiteljskim objektima, kampom i restoranom. 

U Obrovcu se već Zrmanja blago miješa s morem, a nakon Obrovca rijeka je plovna za manja plovila. O impresivnom dojmu krajolika Zrmanje nije potrebno posebno govoriti.  Naime, ovdje su snimani  popularni filmovi o Winnetou , pa postoje i pješačke ture koje vas vode po lokacijama tragom pisca Karla Maya.

Dvanaestak kilometara od Obrovca Zrmanja se ulijeva u Novigradsko more.  

Zrmanja

Interaktivna karta:

Facebook komentari

komentara