26. studenoga 2021.

Putopis Kristijana Karlušića – Želja za potpunom slobodom – Via Dinarica Hrvatska

HRVATSKA Gorski kotar Svakih nekoliko minuta gledamo na kartu, sve smo bliže granici, nervoza raste. Prijelaz se nalazi na ledini Čabarska polica. Stojimo u čudu jer […]
20. prosinca 2017.

Dinarska voluharica

Dinarska voluharica je nedovoljno poznata vrsta, naime o njenom načinu života u prirodi se jako malo zna. Imaju gusto i meko krzno sivo-smeđe te sivo-bijelo s […]
9. studenoga 2017.

Dinara – velika fotogalerija Srećka Vukova

U doba Antike najviša hrvatska planina zvala se Adrion oros.  Njezin prepoznatljiv masiv dugačak je oko 20 kilometara, a širok oko 10 kilometara. Posebno je dojmljiv […]