Šetnja obalama Gornjeg Kamenjaka predstavlja užitak tijekom cijele godine. Gornji Kamenjak je značajni krajobraz na samom jugu istarskog poluotoka koji se prostire između Premature i Volma nedaleko od Pule. Brežuljkasto područje Gornjeg Kamenjaka bogato je makijom hrasta crnike i šume alepskog bora, te livadama ljekovite kadulje i šparugama. Tijekom proljetne sezone šparuga odnosno asparagusa Gornji Kamenjak nalikuje na ogromnu plantažu šparuga koja se prostire preko blagih brežuljaka.

Na Gornjem Kamenjaku zabilježeno je čak 487 različitih biljnih vrsta što svjedoči o iznimno bogatoj biljnoj raznolikosti.

Obala je divlja i stjenovita sa mnoštvom paleontoloških i povijesnih ostataka.  Područje Gornjeg Kamenjaka privlačno je odredište za duge samotne šetnje i bicikliranje sa predivnim panoramskim vidicima na sve strane. Obala je divlja i stjenovita. Dašak atmosfere Gornjeg Kamenjaka prenosimo vam ovom fotogalerijom.

Na Gornjem Kamenjaku uređena je staza za slabovidne i slijepe osobe – Osjetilno-didaktična šetnica Gradina

Facebook komentari

komentara