28. siječnja 2018.

Činčila – Chinchilla

Činčila – Chinchilla je glodavac koji se još uvijek na žalost najviše uzgaja zbog krzna. Iako ih je snašla tužna sudbina koju im je kreirala modna […]