Jednakost spolova

8. ožujka 2018.

Ljepota i snaga je u ženi

Uvijek kada dođe Međunarodni dan žena 8. ožujak prvo pomislim na moju majku, prvu i najvažniju ženu u mom životu. Već je dugo nema na ovom […]