29. studenoga 2017.

Tin Ujević: Svakidašnja jadikovka

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star, a biti mlad! I biti slab, i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, […]