8. svibnja 2018.

Mogolloni

Kultura Mogollon razvila se na planinskom području između Arizone i Novog Meksika. Arheološka istraživanja navode da su Mogolloni bili u snažnoj interakciji sa Anasazima. Po njima […]
15. travnja 2018.

Hohokami – oni koji su otišli

Hohokami predstavljaju jednu od četiri glavne kulture starih civilizacija, prisutnih na zapadnom području današnjih Sjedinjenih Američkih Država. Kultura Hohokam razvila se u pustinji južne Arizone, na […]