7. listopada 2019.

Marionete

Jedne od najstarijih kazališnih predstava koje su bile organizirane bile su baš prikazivane marionetama. Marionete su lutke napravljene od drveta, krpe ili porculana s pokretnim dijelovima […]