Nacionalni park Rila

21. rujna 2019.

Musala

Musala (bugarski: Мусала) je najviši planinski vrh u Bugarskoj i na cijelom Balkanskom poluotoku. Nadmorska visina iznosi 2925 metara. Nalazi se na jugozapadu Bugarske kao najviši […]
17. ožujka 2019.

Bugarska: Sedam Rila jezera

Sedam Rila jezera (Sedemte riški ezera ili Sedemte rilski ezera) su skupina ledenih jezera, smještena u sjeverozapadnoj Rili u Bugarskoj. Sedam Rila jezera su najposjećenija skupina […]