Prirodni prijelazi za životinje

25. svibnja 2017.

Zeleni mostovi

Zeleni mostovi su umjetno konstruirani prijelazi u obliku tunela. Konstruirani su tako da svojim karakteristikama omogućuju sigurno i neometano kretanje divljih životinja. Posljednjih dvadesetak godina u […]