Monte Maggiore

20. svibnja 2017.

Na leđima Učke – Učka je Vučka gora

Učka ima oblik oštrog hrpta strmih strana koji se od Vojaka i Sivog vrha strmo spušta do sela Mala Učka da bi se zatim prostranom platformom […]