Ranjavanje i ubijanje životinja od strane lovaca

14. studenoga 2018.

Zlostavljanje životinja

Svijet u kojemu živimo je dar prirode, a sva živa bića na ovom našem planetu su s jednakim pravom na život prisutna na njemu, naravno većina […]