Klima na zemlji

6. kolovoza 2017.

Klimatske promjene, biti ili ne biti

23. lipnja, ove godine Hrvatska 147 zemlja koja je ratificirala Pariški sporazum, strateški dokument koji je ratificiralo 195 zemalja svijeta, a odnosi se na postignut dogovor o […]