9. listopada 2018.

Hercegovka

Proljetni sunčan dan, hercegovački jablani se već zaogrnuli u lišće. Nižu se kuće, ovakve i onakve, katnice, dvokatnice, s fasadama i bez njih, s dvorišnim ogradama […]