22. siječnja 2019.

Stari grad Veliki Kalnik

Stari grad Veliki Kalnik je kompleks utvrda nastalih od 12. stoljeća na dalje na gori Kalniku u blizini sela Kalnika. Utvrda se nalazi na uzvisini Sveta […]
7. rujna 2017.

Senjska utvrda Nehaj, Uskoci i mi

Ovo je nedovršena priča koja se krenula razvijati kao školska zadaća, a zadaća je bila referat o Senjskoj utvrdi Nehaj. Pred nama je bio slobodan vikend. […]