2. studenoga 2018.

Jadranski vjetrovi

Svaki vjetar u svom kraju ima svoj naziv, ime koje mu je narod dao, a neka od tih imena su se kod nas sačuvala od davnine. […]