13. veljače 2018.

Buka u moru

Moramo se složiti kako je stanovnicima mora, voda, ono što je nama na kopnu zrak, svaki oblik ljudske aktivnosti, a ako je ista vezana za crpljenje […]