9. lipnja 2018.

Prepreke na putu

Bahato hodamo kroz ovaj naš život, mislimo i ponašamo se kao da je život samo naše pravo, pravo koje nam je dano rođenjem. Istina, isto tako […]
31. siječnja 2017.

Poskok – zmija s lažnim imenom

Strah i trepet kamenjara, šuma i livada, da, poskok – zmija s lažnim imenom je naša najotrovnija zmija ljutica, s karakterističnom izlomljenom tamnom prugom na leđima […]