Pahuljice padajte meke i guste

10. prosinca 2017.

Pahulje padajte meke i guste

Pahuljice padajte meke i guste, na široke ceste i stazice puste, svi znamo ove stihove koji zažive onog trenutka kod veselja koje se javlja kada pada […]