Obavezna upotreba dnevnih svijetla

27. listopada 2017.

Zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena službeno započinje posljednje nedjelje u listopadu odnosno u nedjelju, 29. listopada u 03.00 sata, pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag. U 03.00 sata kazaljke […]